การแข่งขันทักษะวิชาชีพหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

การแข่งขันทักษะวิชาชีพหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เข้าร่วมชมงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร และดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานนคร มอบเกียรคิบัตรให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขัน

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูล นโยบายคุกกี้ ของเรา