การประเมินเลื่อนวิทยฐานะรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

การประเมินเลื่อนวิทยฐานะรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

ดร.ชมพูนุช บัวบังศร สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เข้าประเมินนางภาดี ขุนนนท์ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ เป็นรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูล นโยบายคุกกี้ ของเรา