ร่วมลงพื้นที่กับคณะทำงานโครงการสนับสนุนวิชาการ

ร่วมลงพื้นที่กับคณะทำงานโครงการสนับสนุนวิชาการ

ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ร่วมลงพื้นที่กับคณะทำงานโครงการสนับสนุนวิชาการ ติดตามและประเมินการทำงานให้แก่สถานศึกษาสายอาชีพทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 ในฐานะที่ปรึกษา โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา คัดเลือกให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูล นโยบายคุกกี้ ของเรา