โครงการประกันคุณภาพภายใน  ระดับปริญญาตรี (กิจกรรมที่ 2) สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

โครงการประกันคุณภาพภายใน ระดับปริญญาตรี (กิจกรรมที่ 2) สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร จัดโครงการประกันคุณภาพภายใน  ระดับปริญญาตรี (กิจกรรมที่ 2) สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ Cisco Webex เมื่อวันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2564 โดย ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ และวิทยากรโดย นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูล นโยบายคุกกี้ ของเรา