การประชุมพิจารณากรอบกลยุทธ์อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่มีคุณภาพ

การประชุมพิจารณากรอบกลยุทธ์อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่มีคุณภาพ

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร จัดการประชุมพิจารณากรอบกลยุทธ์อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่มีคุณภาพ ผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ Cisco Webex เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูล นโยบายคุกกี้ ของเรา