ประชุมรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ประชุมรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุเทพมหานคร จัดการประชุมรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรขึ้น เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ Cisco Webex โดย ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธาน

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูล นโยบายคุกกี้ ของเรา