การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร  เพื่อการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)

การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร เพื่อการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)

การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร เพื่อการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2564 โดย สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูล นโยบายคุกกี้ ของเรา