การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5/2564

การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5/2564

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร จัดการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร และในรูปแบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ Cisco Webex  เพื่อรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2564 และรายงานผลการตรวจประกันคุณภาพภายใน และมอบโล่วิจัยดีเด่นสำหรับนักวิจัยสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งรับพรปีใหม่ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2565 จากท่านดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูล นโยบายคุกกี้ ของเรา