การประชุมเตรียมการ "อบรมผู้ให้บริการบนเรือสำราญ" Sea Cruise, River cruise, Super Yacht และการดำเนินการสืบเนื่องเพื่อพัฒนาหลักสูตร การรับรองสมรรถนะและการผลิตพัฒนากำลังคน ครั้งที่ 3

การประชุมเตรียมการ "อบรมผู้ให้บริการบนเรือสำราญ" Sea Cruise, River cruise, Super Yacht และการดำเนินการสืบเนื่องเพื่อพัฒนาหลักสูตร การรับรองสมรรถนะและการผลิตพัฒนากำลังคน ครั้งที่ 3

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ประชุมเตรียมการ "อบรมผู้ให้บริการบนเรือสำราญ" Sea Cruise, River cruise, Super Yacht และการดำเนินการสืบเนื่องเพื่อพัฒนาหลักสูตร การรับรองสมรรถนะและการผลิตพัฒนากำลังคน ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ zoom

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูล นโยบายคุกกี้ ของเรา