การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4/2565

การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4/2565

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร จัดการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร มีคำสั่งแต่งตั้ง ที่ปรึกษานายกสภาสถาบัน ดังนี้ นางสุวรรณี คำมั่น ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และแผน, นายวณิชย์ อ่วมศรี ที่ปรึกษาด้านหลักสูตร การเรียนรู้และประกันคุณภาพ, นางปัทมา วีระวานิช ที่ปรึกษาด้านระบบความร่วมมือ วิจัยและนวัตกรรม และ MR.Arnauld de Nadaillac ที่ปรึกษาด้านวิชาการและความร่วมมือต่างประเทศ

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูล นโยบายคุกกี้ ของเรา