การประชุมผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ. 2566

การประชุมผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ. 2566

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร จัดประชุมผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร โดยนางอุมาพร ไชยจำเริญ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการประชุม และนายสุนทร ก้องสินธุ เป็นผู้บรรยาย

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูล นโยบายคุกกี้ ของเรา