การอบรมพัฒนาครูอาชีวศึกษาหลักสูตรการออกแบบการเรียนการสอนบนฐานสมรรถนะเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านระบบสมองฝังตัวและด้านปัญญาประดิษฐ์

การอบรมพัฒนาครูอาชีวศึกษาหลักสูตรการออกแบบการเรียนการสอนบนฐานสมรรถนะเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านระบบสมองฝังตัวและด้านปัญญาประดิษฐ์

การอบรมพัฒนาครูอาชีวศึกษาหลักสูตรการออกแบบการเรียนการสอนบนฐานสมรรถนะเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านระบบสมองฝังตัวและด้านปัญญาประดิษฐ์ สำหรับครูอาชีวศึกษาในยุคเศรษฐิกจไทย 4.0 ภายใต้โครงการวิจัยแนวทางการผลิตและพัฒนาครูอาชีวศึกษาบนฐานสมรรถนะ (Competency-based) เพื่อรองรับเศรษฐกิจไทย 4.0 ระหว่างวันที่ 25-28 มิถุนายน 2565 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติม

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูล นโยบายคุกกี้ ของเรา