การอบรมพัฒนาครูอาชีวศึกษา หลักสูตรนวัตกรรมอาหารตามแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคในยุค 4.0 และหลักสูตรการออกแบบการเรียนการสอนบนฐานสมรรถนะด้านเกษตรนวัต : เทคโนโลยีโรงงานผลิตพืช

การอบรมพัฒนาครูอาชีวศึกษา หลักสูตรนวัตกรรมอาหารตามแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคในยุค 4.0 และหลักสูตรการออกแบบการเรียนการสอนบนฐานสมรรถนะด้านเกษตรนวัต : เทคโนโลยีโรงงานผลิตพืช

การอบรมพัฒนาครูอาชีวศึกษา หลักสูตรนวัตกรรมอาหารตามแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคในยุค 4.0 และหลักสูตรการออกแบบการเรียนการสอนบนฐานสมรรถนะด้านเกษตรนวัต : เทคโนโลยีโรงงานผลิตพืช เพื่อตอบสนองเศรษฐกิจไทย 4.0 ภายใต้โครงการวิจัยแนวทางการผลิตและพัฒนาครูอาชีวศึกษา บนฐานสมรรถนะ (Competency-based) เพื่อรองรับเศรษฐกิจไทย 4.0 ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2565 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติม

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูล นโยบายคุกกี้ ของเรา