การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำสื่อและเอกสารประกอบการเตรียมความพร้อมนักเรียน สำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้านสมรรถนะภาษาอังกฤษ ประจำปี 2565

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำสื่อและเอกสารประกอบการเตรียมความพร้อมนักเรียน สำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้านสมรรถนะภาษาอังกฤษ ประจำปี 2565

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำสื่อและเอกสารประกอบการเตรียมความพร้อมนักเรียน สำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้านสมรรถนะภาษาอังกฤษ ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร โดยท่าน ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูล นโยบายคุกกี้ ของเรา