การประชุมหารือการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Co-Certificate ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0

การประชุมหารือการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Co-Certificate ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0

ผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ประชุมหารือพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รูปแบบ Co-Certificate (2+1) ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ระหว่าง วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร กับ บริษัท ถัง อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูล นโยบายคุกกี้ ของเรา