โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนา สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2566 - 2570

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนา สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2566 - 2570

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร จัดโครงการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2566 - 2570 ระหว่างวันที่ 10-13 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมวีวิชขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  โดยดร.ศิริพรรณ ชุมนุม นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดโครงการ คณะวิทยากร ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม นายกสภาสถาบัน รศ.ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ประธานอนุกรรมการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ และนางปัทมา วีระวาณิชย์ ที่ปรึกษานายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลดเอกสาร

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูล นโยบายคุกกี้ ของเรา