การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2566

การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2566

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร จัดการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ในการประชุมครั้งนี้มีผู้บริหาร และครูอาจารย์ เข้าร่วมการประชุม ทางสถาบันได้มอบทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 ทุนละ 27,500 บาท จำนวน 2 ทุน และดร.ศิริพรรณ ชุมนุม นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ได้บริจาคเงินเพื่อพัฒนาบุคลากรของสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวนเงิน 100,000 บาท

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูล นโยบายคุกกี้ ของเรา