การฝึกซ้อมพิธีมอบปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

การฝึกซ้อมพิธีมอบปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร จัดการฝึกซ้อมพิธีมอบปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยพณิชยการบางนา โดยมีผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้บริหารวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร และครู อาจารย์ พร้อมด้วยบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ที่ร่วมฝึกซ้อมในวันนี้

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูล นโยบายคุกกี้ ของเรา