พิธีเปิดป้ายศูนย์ปฏิบัติการดิจิตอล ไทย-จีน ระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร กับ Guangdong Polytechnic of Science and Technology

พิธีเปิดป้ายศูนย์ปฏิบัติการดิจิตอล ไทย-จีน ระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร กับ Guangdong Polytechnic of Science and Technology

พิธีเปิดป้ายศูนย์ปฏิบัติการดิจิตอล ไทย-จีน ระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร กับ Guangdong Polytechnic of Science and Technology วันที่ 30 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร นำโดยคณะผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครและผู้บริหารจากวิทยาลัยในสังกัดสถาบัน ทั้ง 13 แห่ง และคณะผู้บริหารจากสาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดย Mr.Yang Zhongming รองคณบดี คณะคอมพิวเตอร์ จาก Guangdong Polytechnic of Science and Technology ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาการอาชีวศึกษาไทยให้ก้าวไกลระดับสากล

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูล นโยบายคุกกี้ ของเรา