สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครร่วมมือกับวิทยาลัยการเงินเจ้อเจียงของจีนและบริษัทถัง อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครร่วมมือกับวิทยาลัยการเงินเจ้อเจียงของจีนและบริษัทถัง อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

พิธีลงนามความร่วมมือฝึกอบรมทักษะวิชาชีพจีน-ไทย

          เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือด้านการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพจีน -ไทย ร่วมกับวิทยาลัยการเงินเจ้อเจียง และบริษัทถัง อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด โดยมีผู้เข้าร่วมในพิธีลงนามได้แก่  ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร  นางอุมาพร ไชยจำเริญ รองผู้อำนวยการสถาบัน นายสุรพล จิรวรเดช รองผู้อำนวยการสถาบัน นางสุวรรณา ลิ้นทอง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน คุณเจิ้น หย้า หลี้ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการเงินเจ้อเจียง คุณหลี่ จินซง ประธานบริษัทถัง อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด และ คุณกัวถิง รองผู้จัดการ

          วิทยาลัยการเงินเจ้อเจียงเป็นหน่วยงานพัฒนาโรงเรียนอาชีวศึกษาระดับสูงที่มีลักษณะเฉพาะของจีน และติดอันดับ 1%แรกของการจัดอันดับเอกชนต่างๆ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาของจีน ตลอดระยะเวลา 48 ปีนับตั้งแต่เปิดดำเนินการ ทางวิทยาลัยการเงินเจ้อเจียงได้ฝึกอบรมผู้จัดการอาวุโส นักธุรกิจชั้นนำ และผู้มีความสามารถทางเศรษฐกิจและการเงินในภาคการเงินจำนวนมาก และได้จัดให้มีการฝึกอบรม "ทักษะภาษาจีน + ทักษะวิชาชีพ" ให้กับโครงการ "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" เกือบ 20 แห่ง ประเทศต่าง ๆ ให้กับผู้คนกว่าพันคน ในความร่วมมือนี้วิทยาลัยการเงินเจ้อเจียงได้จัดตั้งทีมการสอนชั้นยอดและกำหนดแผนการฝึกอบรมต่าง ๆ และหวังว่าจะร่วมมือกับสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครและบริษัทถัง อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด เพื่อดำเนินการฝึกอบรมสำหรับอาจารย์และนักเรียนชาวไทย

          ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร กล่าวถึงการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร และวิทยาลัยการเงินเจ้อเจียง ว่ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทั้งสองฝ่ายสามารถกระชับความร่วมมือและการสื่อสารให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ส่งเสริมการพัฒนาโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ และดำเนินการใช้รูปแบบใหม่ของการศึกษานานาชาติจีน-ไทยต่อไป และขอบคุณวิทยาลัยการเงินเจ้อเจียง และบริษัทถัง อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมผู้มีความสามารถด้านเทคนิคในประเทศไทย และได้อวยพรให้การฝึกอบรมทักษะวิชาชีพครั้งต่อไปของวิทยาลัยการเงินเจ้อเจียงสำหรับอาจารย์และนักเรียนชาวไทยจะประสบความสำเร็จ

          คุณหลี่ จินซง ประธานบริษัทถัง อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด แสดงความเชื่อว่า ด้วยความพยายามของทั้งสามฝ่าย จะร่วมกันส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือด้านการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพจีน-ไทยอย่างราบรื่น และช่วยให้ความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศจีน-ไทย บรรลุความก้าวหน้าและความสำเร็จใหม่ๆ อย่างแน่นอน

          ในการประชุม ทั้งสามฝ่ายได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพจีน -ไทย และจะร่วมกันดำเนินการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพจีน-ไทยในสาขาต่างๆ เช่น เทคโนโลยีบิ๊กดาต้า อีคอมเมิร์ซ และอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน การค้าในช่วงครึ่งหลังของปี 2566 ซึ่งจะครอบคลุมอาจารย์และนักเรียนชาวจีนและไทย มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 500 คน ร่วมกันส่งเสริมความร่วมมืออาชีวศึกษาจีน -ไทยให้ลึกซึ้งและมั่นคงยิ่งขึ้น

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูล นโยบายคุกกี้ ของเรา