2023 BRICS SKILLS COMPETITION (BRICS FUTURE SKILLS CHALLENGE)

2023 BRICS SKILLS COMPETITION (BRICS FUTURE SKILLS CHALLENGE)

ในงาน 2023 BRICS SKILLS COMPETITION (BRICS FUTURE SKILLS CHALLENGE) โดย BRICS Durban South Afica, BRICS Business Council, Jinan Engineering Polytechnice และ JIEAN HI-TECH จัดการแข่งขันในครั้งนี้ และมีนักเรียนไทยซึ่งเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนระหว่างไทย - จีน วิทยาลัยเทคนิควิศวกรรมจี่หนาน กับวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการแข็งขันเทคโนโลยียานยนต์ระบบราง ประเภทกองประเทศไทย รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 คือ ทีมวิทยาลัยเทคนิควิศวรรมจี่หนาน สมาชิกในทีม นายธีรภัทร รังประเสริฐ ประเทศไทย และหยู ช่างจื้อ ประเทศจีน  รางวันรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมวิทยาลัยเทคนิควิศวรรมจี่หนาน สมาชิกในทีม นายธันยพัฒน์ เหมือนนิล วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ประเทศไทย  Kou   Zetong ประเทศจีน และระดับนานาชาติ ได้รับเหรียญเงิน ทีมวิทยาลัยเทคนิควิศวรรมจี่หนาน สมาชิกในทีม นายธีรภัทร  รังประเสริฐ ประเทศไทย หยู  ช่างจื้อ  ประเทศจีน

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูล นโยบายคุกกี้ ของเรา