การทดสอบประเมินมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ปีการศึกษา 2566 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

การทดสอบประเมินมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ปีการศึกษา 2566 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร จัดทดสอบประเมินมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ปีการศึกษา 2566 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย ดร.เสถียร อุตวัต ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ประธานเปิดการทดสอบและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาผู้เข้าสอบในวันนี้

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูล นโยบายคุกกี้ ของเรา