ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2564 ตั้งแต่วันที่ 17/05/2564 ถึง 15/06/2564

ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2564

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร


นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 1 และปี 2 สามารถลงทะเบียนรายวิชาเรียน ได้ที่เว็บไซต์ เว็บลงทะเบียน

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูล นโยบายคุกกี้ ของเรา