ขึ้นทะเบียนบัณฑิต(ส่วนกลาง) สำหรับนักศึกษาจบปีการศึกษา 2562 และ 2563 ตั้งแต่วันนี้ 18 มิถุนายน 2564

ขึ้นทะเบียนบัณฑิต(ส่วนกลาง)

ประจำปีการศึกษา 2562 และ 2563

สถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร


นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2562 และ2563 ให้ขึ้นทะเบียนบัณฑิตผ่านระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิตของส่วนกลางได้ตั้งแต่วันนี้ 18 มิถุนายน 2564 คู่มือการขึ้นทะเบียนบัณฑิต(ส่วนกลาง)


ขึ้นทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ www.บัณฑิตอาชีวะ.com

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูล นโยบายคุกกี้ ของเรา