รับสมัครนักศึกษาเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564

รับสมัครนักศึกษาเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ยินดีต้อนรับนักศึกษาที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 มีสาขาวิชาที่เปิดสอนดังนี้ หรือสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564

สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://iveb.thaijobjob.com/

คัดเลือกตรง

  • > รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2564 ถึง 28 เมษายน 2564
  • > สมัครผ่านทางเว็บไซต์ https://iveb.thaijobjob.com/
ที่ สาขาวิชา จำนวน วุฒิที่เรับเข้าศึกษา เรียนที่
1 เทคโนโลยีแม่พิมพ์ 20 คน ปวส.เทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร
2 เทคโนโลยีไฟฟ้า 20 คน ปวส.ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
3 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 20 คน ปวส.ก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคดุสิต และวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
4 เทคโนโลยีเครื่องกล 20 คน ปวส.เครื่องกล หรือเทคนิคเครื่องกล วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
5 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 20 คน ปวส.สถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
6 เทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 20 คน ปวส.เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
7 เทคโนโลยีสารสนเทศ 20 คน ปวส.เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
8 เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ 20 คน ปวส.อาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
9 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 40 คน ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง และวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
10 การโรงแรม 20 คน ปวส.การโรงแรม วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
11 การตลาด 60 คน ปวส.การตลาด วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน, วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี และวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
12 การบัญชี 40 คน ปวส.การบัญชี วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน และวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
13 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 40 คน ปวส.คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี และวิทยาลัยพณิชยการบางนา
14 ช่างทองหลวง 20 คน ปวส.ช่างทองหลวง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง

จำนวนการรับรวมการรับโดยไม่ต้องคัดเลือก (โควตา) ด้วย

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูล นโยบายคุกกี้ ของเรา