โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูฝึกและครูนิเทศ ในสถานประกอบการ อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตร 30 ชั่วโมง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูฝึกและครูนิเทศ

ในสถานประกอบการ อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2564 (หลักสูตร 30 ชั่วโมง)

  

ช่องทางการเข้าร่วมอบรม

เข้าอบรมผ่านลิงค์ https://bit.ly/nl5esH

หรือ Meeting number : 2640 023 7159

Password : DVE1234

หรือสแกนผ่าน smart phone


กำหนดการ


เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูล นโยบายคุกกี้ ของเรา