ประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษา เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคมถึง 18 เมษายน 2566

รับสมัครนักศึกษาเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ยินดีต้อนรับนักศึกษาที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 มีสาขาวิชาที่เปิดสอนดังนี้ หรือสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566

สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://iveb.thaijobjob.com/

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2) 

   • > ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2) ดูรายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2) วันที่ 16 พฤษภาคม 2566

   • > ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2) ดูรายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 28 เมษายน 2566

    • > ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2566 ดูรายละเอียด

ประกาศรับสมัคร (รอบ 2)

    • > ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตโดยไม่ต้องผ่านการคัดเลือก (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบ 2) ดูรายละเอียด

รอบโควตา

     • > ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตโดยไม่ต้องผ่านการคัดเลือก (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2566 ดูรายละเอียด

คัดเลือกตรง

     • > รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2566 ถึง 18 เมษายน 2566
     • > สมัครผ่านทางเว็บไซต์ https://iveb.thaijobjob.com/
ที่ สาขาวิชา จำนวน วุฒิที่เรับเข้าศึกษา เรียนที่
1 เทคโนโลยีแม่พิมพ์ 20 คน ปวส.เทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร
2 เทคโนโลยีไฟฟ้า 40 คน ปวส.ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
3 เทคโนโลยีเครื่องกล 20 คน ปวส.เครื่องกล หรือเทคนิคเครื่องกล วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
4 เทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์  20 คน ปวส.เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
5 เทคโนโลยีสารสนเทศ 20 คน ปวส.เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
7 เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ 40 คน ปวส.อาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
8 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 20 คน ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
    20 คน ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
9 การโรงแรม 20 คน ปวส.การโรงแรม วิทยาลัยพณิชยการบางนา และวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
10 การตลาด 20 คน ปวส.การตลาด วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี และวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
11 การบัญชี 20 คน ปวส.การบัญชี วิทยาลัยพณิชยการบางนา วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน และวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
12 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 10 คน ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยพณิชยการบางนา, วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
13 การจัดการโลจิสติกส์   ปวส.การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยพณิชยการบางนา
13 ช่างทองหลวง 20 คน

ปวส. ช่างทองหลวง

หรือเครื่องประดับอัญมณ๊

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง

กำหนดการ

กิจกรรม วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ
รับสมัคร วันที่ 5 มกราคม - 18 เมษายน 2566

1. www.iveb.ac.th

2. https://iveb.thaijobjob.com ไม่เว้นวันหยุดราชการ

การชำระเงินค่าสมัคร วันที่ 5 มกราคม - 18 เมษายน 2566 ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบ วันที่ 21 เมษายน 2566

1. www.iveb.ac.th

2. https://iveb.thaijobjob.com

3. เว็บไซต์ของวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอน

ทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ (ข้อเขียน)/สอบสัมภาษณ์กับสถานประกอบการ วันที่ 23 เมษายน 2566 ณ วิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ วันที่ 28 เมษายน 2566

1. www.iveb.ac.th

2. เว็บไซต์ของวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอน

รายงานตัวตรวจหลักฐาน วันที่ 7 พฤษภาคม 2566 ณ วิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอน
ลงทะเบียน/ชำระเงิน วันที่ 8 - 29 พฤษภาคม 2566 www.iveb.ac.th เว็บไซต์สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
เปิดภาคเรียนที่ 1/2566   วันที่ 15 พฤษภาคม 2566  
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่   กำหนดการแจ้งให้ทราบภายหลัง

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูล นโยบายคุกกี้ ของเรา