กำหนดการทดสอบประเมินมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

การทดสอบประเมินมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

กำหนดการทดสอบ ในวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 คำชี้แจงเพิ่มเติมในการทดสอบ


กำหนดการทดสอบในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

เวลา 18.00 น.  Host ห้องสอบ Webex เปิดระบบ
เวลา 18.00-18.20 น. นักศึกษา Log in เข้าระบบ และลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบ
เวลา 18.20 - 18.30 น. ประธานห้องสอบและผู้ควบคุมห้องสอบเข้าระบบ
เวลา 18.30 - 19.30 น. นักศึกษาผู้เข้ารับการทดสอบทำแบบทดสอบ
เวลา 19.30 น. Host ห้องสอบ Webex ปิดระบบ

หมายเหตุ : กำหนดการดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูล นโยบายคุกกี้ ของเรา