ประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม เทคโนโลยีอาชีวศึกษา ระดับชาติ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2565

ประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม เทคโนโลยีอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 2

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2565




วัตถุประสงค์

 • 1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ทล.บ.) ของสถาบันการอาชีวศึกษา ได้จัดทำผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบ และเผยแพร่ผลงานวิจัยนวัตกรรมให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
 • 2. เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดการพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ
 • 3. เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ

การส่งบทความ

 • > ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบทความวิจัยได้ที่ แบบฟอร์มบทความวิจัย
 • จัดส่งบทความได้ตั้งแต่วันที่ 1-15 มีนาคม 2566 ที่ E-mail : iveb_research@iveb.ac.th

นำเสนอผลงาน



ตารางการนำเสนอผลงาน

วันที่ 23 เมษายน 2566 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference (Webex) รอตรวจสอบอีกครั้ง

ชื่อห้อง ตรวจสอบรายชื่อ หมายเหตุ
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร (สามารถดาวน์โหลดหลังการดำเนินการนำเสนอผลงานแล้ว)

  • เกียรติบัตรผู้ทรงคุณวุฒิ

   รอผล

 • เกียรติบัตรผู้นำเสนอผลงาน

  รอผล

 • เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมงาน(หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมงานต้องลงทะเบียนใส่ชื่อนามสกุล/สังกัดให้ถูกต้อง)

  รอผล


Download Proceeding

  • รายงานสืบเนื่องประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม เทคโนโลยีอาชีวศึกษา ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565

   รอผล


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 450 3572 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูล นโยบายคุกกี้ ของเรา