ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี(โควตา) ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 (โควตา)

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 รายชื่อดังแนบมานี้

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก คลิกดูรายชื่อ

เอกสารรายงานตัว

เอกสารที่ใช้รายงานตัวขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนนักศึกษา (เอกสารที่เป็นสำเนาให้ถ่ายขนาด a4 เท่านั้น และรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)

           1. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (รบ.) ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 3 ฉบับ

           2. สำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา จำนวน 2 ฉบับ

           3. สำเนาบัตรประชาชนบิดา จำนวน 2 ฉบับ

           4. สำเนาบัตรประชาชนมารดา จำนวน 2 ฉบับ

           5. สำเนาทะเบียนบ้านนักศึกษา จำนวน 2 ฉบับ

           6. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา จำนวน  2  ฉบับ

           7. สำเนาทะเบียนบ้านมารดา จำนวน  2  ฉบับ

           8. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูล นโยบายคุกกี้ ของเรา