The Signing of the Memorandum of Understanding for Thailand-China Technical-Vocational Education Development among Four Parties: Institute of Vocational Education, Bangkok; Donmuang Technical College; Golden Jubilee Royal Goldsmith College in Thailand; an

The Signing of the Memorandum of Understanding for Thailand-China Technical-Vocational Education Development among Four Parties: Institute of Vocational Education, Bangkok; Donmuang Technical College; Golden Jubilee Royal Goldsmith College in Thailand; an

The Signing of the Memorandum of Understanding for Thailand-China Technical-Vocational Education Development among Four Parties: Institute of Vocational Education, Bangkok; Donmuang Technical College; Golden Jubilee Royal Goldsmith College in Thailand; and; Shandong Polytechnic College; Tang Chinese Education Group  in  China

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูล นโยบายคุกกี้ ของเรา