ประชุมคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์และงบประมาณ สถาบันการอาชีวศึกษา  เพื่อพิจารณาการจัดทำแผนการโอนจัดสรรงบประมาณสถาบันการอาชีวศึกษา

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์และงบประมาณ สถาบันการอาชีวศึกษา เพื่อพิจารณาการจัดทำแผนการโอนจัดสรรงบประมาณสถาบันการอาชีวศึกษา

ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบัน นางอุมาพร ไชยจำเริญ รองผู้อำนวยการสถาบัน เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์และงบประมาณสถาบันการอาชีวศึกษา เพื่อพิจารณาการจัดทำแผนการโอนจัดสรรงบประมาณสถาบันการอาชีวศึกษา ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ผ่าน VDO Conference Cisco Webex จัดโดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูล นโยบายคุกกี้ ของเรา