ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ร่วมบรรยายในการประชุมมหกรรมการศึกษาไทย Education in Thailand

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ร่วมบรรยายในการประชุมมหกรรมการศึกษาไทย Education in Thailand

ดร.ชมพูนุช บัวนังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร นำเสนอสรุปผลการวิจัย เรื่อง "การศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีเพื่อตอบสนองการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา" ในการประชมมหกรรมการศึกษาไทย Education in Thailand ผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ Cisco Webex จัดโดยสภาการศึกษา

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูล นโยบายคุกกี้ ของเรา