สถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร  รวม 23 สถาบัน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

สถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร รวม 23 สถาบัน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2464 ณ ห้องราชพฤกษ์ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร สถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร โดยผู้อำนวยการสถาบันทั้ง 23 สถาบัน ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ที่จะประสานความร่วมมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทางด้านวิชาการ การพัฒนาบุคลากร การวิจัย และการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานร่วมกันของบุคลากร และสถาบันในการพัฒนาให้เป็นสถาบันที่มีคุณภาพและเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีซึ่งร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสถาบัน โดยได้รับเกียรติจาก ดร. รอยล จิตรดอน ประธานกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานพิธีลงนาม และนายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมเป็นพยานในการลงนามครั้งนี้

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูล นโยบายคุกกี้ ของเรา