สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ โดยหน่วยงานต้นสังกัด ระดับสถาบัน ประจำปี พ.ศ. 2564 ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ โดยหน่วยงานต้นสังกัด ระดับสถาบัน ประจำปี พ.ศ. 2564 ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการโดยหน่วยงานต้นสังกัด ระดับสถาบัน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ณ ห้องเฟื้องฟ้า อาคารอำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูล นโยบายคุกกี้ ของเรา