สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ โดยหน่วยงานต้นสังกัด ระดับสถาบัน ประจำปี พ.ศ. 2564 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ โดยหน่วยงานต้นสังกัด ระดับสถาบัน ประจำปี พ.ศ. 2564 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการโดยหน่วยงานต้นสังกัด ระดับสถาบัน ประจำปี พ.ศ. 2564 ของสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูล นโยบายคุกกี้ ของเรา