สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ทำบุญออฟฟิศ เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ เพื่อเสริมศิริมงคล

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ทำบุญออฟฟิศ เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ เพื่อเสริมศิริมงคล

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากร ทำบุญออฟฟิศ เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ เพื่อเสริมศิริมงคล ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ทั้งนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา นำโดย ดร.รุจิรา ฟูเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและอาจารย์ ร่วมทำบุญโดยจัดเตรียมภัตาหาร ถวายพระ 2 รูป และท่าน ดร.พระครูสมุห์ทองล้วน สิริจนฺโท (คงพิศ) พระครูฐานานุกรมในสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) ได้กล่าวคติธรรมให้ผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร ได้นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูล นโยบายคุกกี้ ของเรา