ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี มอบกระเช้าสวัสดีในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี มอบกระเช้าสวัสดีในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 นายศิรเมศร์ พัชราอริยธรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี พร้อมด้วยนายเทพสมบัติ แสนวงษ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี มอบกระเช้าสวัสดีในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูล นโยบายคุกกี้ ของเรา