โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2564 รูปแบบออนไลน์

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2564 รูปแบบออนไลน์

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 รูปแบบออนไลน์ ขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565 (ผ่าน Cisco WebEx Meeting) โดย ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดโครงการ และให้โอวาทแก่นักศึกษา บรรยายพิเศษและให้ข้อคิดก่อนสำเร็จการศึกษา โดย ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ข้อควรรู้และพึงปฏิบัติหลังสำเร็จการศึกษา โดยนางอุมาพร ไชยจำเริญ รองผู้อำนวยการสถาบันการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร พิธีกร โดย นายสุรพล จิรวรเดช รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูล นโยบายคุกกี้ ของเรา