การประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 8/2565

การประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 8/2565

การประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี จัดการประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครขึ้น ณ ห้องประชุมประกันคุณภาพ อาคาร 1 ชั้น 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร กล่าวว่า “เราต้องมอง Positive ว่าจะสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันได้อย่างไร”

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูล นโยบายคุกกี้ ของเรา