พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กับ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กับ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารสถาบัน และผู้บริหารวิทยาลัยในสังกัดสถาบัน สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันฯ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กับ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมโอกาสต่อยอดทางการศึกษา ด้านวิศวกรรมศาสตร์แก่นักศึกษาและเยาวชน เพิ่มศักยภาพและความสามารถในการต่อยอดงานวิจัย การส่งเสริมและการวางแผนร่วมกันระหว่างสำนักวิจัยและบริการวิชาการของ สทป. และเพิ่มสมรรถนะด้านองค์ความรู้เฉพาะด้าน และหลักสูตรบูรณาการทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตลอดจนการฝึกอบรมให้ความรู้แบบ Upskill หรือ Reskill ตามนโยบายรัฐบาล

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูล นโยบายคุกกี้ ของเรา