โครงการยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถด้านดิจิทัลให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา

โครงการยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถด้านดิจิทัลให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครจัดโครงการยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถด้านดิจิทัลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษา
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2566 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2566 รูปแบบออนไลน์ หลักสูตรยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถด้านดิจิทัล ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาด้วยประกาศนียบัตรมาตรฐานสากล (IC3 Digital Literacy Certification) การอบรมใช้เวลา 3 วัน ๆ ละ 6 ชั่วโมง รูปแบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting โดยให้ความรู้ผ่านการบรรยาย และฝึกปฏิบัติ พร้อมการทดสอบ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 โมดูล ดังนี้ โมดูล 1: Computing Fundamental โมดูล 2: Key Application และโมดูล 3: Living Online ทั้งนี้ ผู้ผ่านการทดสอบตมเกณฑ์ในแต่ละโมดูล จะได้รับใบรับรองความรู้ (Credential) และกรณีผู้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ทั้ง 3 โมดูล จะได้รับประกาศนียบัตรมาตรฐานสากล IC3 Digital Literacy Certification ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 150 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษา จากสถานศึกษาสังกัดและนอกสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน 18 แห่ง

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูล นโยบายคุกกี้ ของเรา