การประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5/2566

การประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5/2566

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร จัดการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร และออนไลน์ วันที่ 5 ตุลาคม 2566 ทั้งนี้มีผู้บริหารและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครเข้าร่วมการประชุม

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูล นโยบายคุกกี้ ของเรา