การประชุมเชิงปฏิบัติการการกรอกข้อมูลรายละเอียดในโปรแกรมการออกแบบ ระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IVEQA ออนไลน์ ระดับหลักสูตร

การประชุมเชิงปฏิบัติการการกรอกข้อมูลรายละเอียดในโปรแกรมการออกแบบ ระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IVEQA ออนไลน์ ระดับหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการกรอกข้อมูลรายละเอียดในโปรแกรมการออกแบบ ระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IVEQA ออนไลน์ ระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร โดยดร.สุนทร ก้องสินธุ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี และนางวารุณี เอี่ยมอารมณ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เป็นผู้แนะแนว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูล นโยบายคุกกี้ ของเรา