โครงการสัมมนา เรื่องเล่าผู้บริหาร (Story Telling)

โครงการสัมมนา เรื่องเล่าผู้บริหาร (Story Telling)

ดร.เสถียร อุตวัต ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

และนายจักรินทร์ ดำรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดุสิต เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่องเล่าผู้บริหาร (Story Telling)

จากประสบการณ์การทำงานสู่ความสำเร็จ“ภาวะผู้นำ สร้างโอกาส และความท้าทาย อยู่บนทางสายกลาง เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส”

เมื่อวันอังคาร ที่ 5 มีนาคม 2567 ณ ห้องอินทนิล สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

จัดโดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน พัฒนาองค์ความรู้

และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้แก่คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาทั้ง 23 แห่ง

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูล นโยบายคุกกี้ ของเรา