โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนำข้อมูลสู่ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนำข้อมูลสู่ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนำข้อมูลสู่ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) หลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูล นโยบายคุกกี้ ของเรา