การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2-2564

การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2-2564

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร จัดประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร โดยมีวาระเพื่อพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูล นโยบายคุกกี้ ของเรา