ตรวจศูนย์ "อาชีวอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน" ศูนย์วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร นางสุวรรณา ลิ้นทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร นายขจรศักดิ์ ปิ่นวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา ได้เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ประจำปี 2564 ณ บริษัทปิโตเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด (สาขาสมุทรสาคร) ถ.เอกชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร สถานศึกษาที่รับผิดชอบ คือ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูล นโยบายคุกกี้ ของเรา